Terim olarak ev taşıma kurulu bir düzene sahip olana ve içinde insanların yaşadığı bir yerleşik evden, bütün kullanılan ev eşyalarının alınıp yeni bir adrese teslim edilerek kurulmasıdır. Ev taşıma nedenleri arasında çağın başlangıcından bu güne en önemli sebep iş ve imkanlardır.

Günümüzde bir çok iş alanı taşınmayı zorunlu hale getirmiştir. Özellikle çoğu memur kesiminde belirli bir süreden sonra taşınma zorunludur. Bununla birlikte yeni iş imkanları da taşınmaları zorunlu kılabilir. Bu söylediğimiz durumların %90’ı şehirler arası taşımacılık için geçerlidir.

Ev taşıma

Şehirler arası ev taşıma:

Yine kurulu bir düzene sahip olan ve insanların içinde yaşadığı bir evin eşyalarının bir ilden alınarak başka bir ile teslim edilip, kurulmasıdır. Bu yakın mesafeli taşımalara göre daha çok profesyonellik ve kurumsallık gerektiren bir işlemdir. Bununla ilgili kurumların getirdiği kısıtlamalar ve belgelendirmeler vardır. Şehirler arası ev taşıma işini yapmak isteyen firmalar kesinlikle belirlenen bu şartları yerine getirmek zorundadır.

Ev taşıma firmaları

Çoğu zaman insanlar özellikle metropollerde yaşayanlar; gelişen imkanlar ve bulundukları semtlerdeki emlak primlerinin artmasından dolayı konum değiştirmek zorunda kalabiliyorlar. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri kapital sistemin olmasıdır. İnsanlar yıllarca uygun fiyatlarda yaşadığı semtini ya da mahallesini büyük rantların döndüğü bir yer olduğu zaman terk etmek zorunda kalıyor.

Şehir içi taşımacılıklarından en çok rastladığımız durum, el konulan bölgelerden insanların maddi durumlarıyla zorunlu bırakılarak taşınmalarına zorlanmasıdır. Çağımızın yeni insanların konumlarına el koyma sistemi artık: o bölgede yaşam şartlarını maddi anlamda zorlaştırmak ve orta dereceli ya da düşük bütçeli insanların oradan kaçmasını sağlamaktır. Özellikle İstanbul içi yaptığımız taşımaların çok büyük bir bölümü bu şekilde olmaktadır.

Ev taşıma fiyatları

İstanbul içerisinde oluşan sistemi takip eden firmamız şunu çok iyi öğrendi: kapitalist sistem kimlerin nerede oturmasını istiyorsa oraya göç etmeye zorlamaktadır. Bunları hem alım güçlerini zorlaştırarak hem de medya algı gücü yaratarak yapıyorlar. Eskiden bir mahallenin boşaltılması durumunda eylemler ya da direnişler olurken. Şimdi mahalle ya da bölge hiç farkına varmadan kendiliğinden bölgeyi terk ediyor.

Bu nedenle ev taşıma firması olmamıza rağmen bu durumun varlığından rahatsızız.